Home

21e-eeuwse vaardigheden

Een geïntegreerd aanbod in PLOT26

De geïntegreerde aanpak die in PLOT26 gekozen is met een (zelf)onderzoekende didactiek, heeft het mogelijk gemaakt om alle 21e-eeuwse vaardigheden te verwerken in de lessenseries van PLOT26. Los van dat PLOT26 zich vanwege de conceptuele keuzes hier goed voor leent, zijn de 21e-eeuwse vaardigheden sterk verwant met het vak Nederlands.

In de termen van SLO en Kennisnet moet het huidige onderwijs naast vakinhoud ook aandacht besteden aan vaardigheden die leerlingen helpen op school en buiten school.

Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn de volgende:

CreativiteitBedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.
Kritisch denkenKunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.
Probleemoplosvaardigheden(H)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
CommunicerenEffectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
SamenwerkenGezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
Digitale geletterdheidEffectief, efficiënt en verantwoord gebruik van (informatie)technologie. Hierbij gaat het om ICT-(basis)vaardigheden (waaronder computational thinking), mediawijsheid en informatievaardigheden.
Sociale en culturele vaardighedenEffectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
ZelfreguleringRealiseren van doelgericht en passend gedrag.

(Bron: Rapport 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs / SLO/2014)

Volgens bovengenoemd rapport is het voor docenten niet eenvoudig om altijd doelgericht en structureel deze vaardigheden op te nemen in hun lessen (blz. 8). Er worden vier handreikingen gegeven om het docenten mogelijk te maken deze vaardigheden wél op te nemen in hun lessen. De eerstgenoemde (de curriculaire uitwerking) en de laatstgenoemde (lesmiddelen) hebben we opgepakt in PLOT26 om bij te dragen aan deze vaardigheden in het vak Nederlands.

Wat betreft de curriculaire uitwerking: dit vereist een doordachte leerlijn. Deze hebben wij opgevat als een groeipad door de jaren heen. Daarbij krijgt de leerling vanaf leerjaar 1 stelselmatig te maken met deze vaardigheden. Als docent kun je samen met je leerlingen kijken of je inderdaad werkt aan die vaardigheden en of er ontwikkeling is op dat gebied. We hebben er geen afzonderlijk, zichtbaar en afgebakend pad van gemaakt met aparte toetsing, omdat dat een extra belasting betekent voor het programma. Maar ook omdat uit feedback van docenten Nederlands duidelijk werd dat men dat juist niet wil. Bovendien zijn deze vaardigheden vaak behoorlijk verweven met elkaar en met de stof, waardoor het als geforceerd aanvoelt als je activiteiten laat uitvoeren die sec deze vaardigheden trainen en toetsen.

Door middel van gesprekken met leerlingen, door observaties van jou als docent, en door prestaties van de leerling kun je vaststellen of een leerling een ontwikkeling doormaakt op het gebied van de 21e-eeuwse vaardigheden.

De lessen in PLOT26 hebben een hoog probleemoplossend gehalte. Leerlingen moeten in de verhalen zelf bedenken hoe ze de volgende stappen gaan zetten om bij een ontknoping, oplossing of uitwerking te komen. Deze stappen moeten ze kunnen onderbouwen. Ze hebben vaak de mogelijkheid uit meer opties te kiezen, of om zelf te bedenken hoe ze iets gaan aanpakken. Dit mondt meestal uit in een eindopdracht met eigen oplossingen, voorstellen en ideeën. Creativiteit en probleemoplossende vaardigheden komen op deze manier stelselmatig aan bod.

Communiceren en samenwerken komen altijd voor als aspecten van werkvormen in de verhalen, en worden vanuit de methode ondersteund met hulpmiddelen (bijvoorbeeld toebedeelde rollen bij een overleg). Bij de cursussen gebeurt dat ook, maar dan kan er ook gekozen worden voor zelfstandige routes. Het oproepen van interactiviteit en communicatie beschouwen we als een essentieel onderdeel van het vak Nederlands. Dit helpt de leerlingen om zich beter uit te drukken.

Digitale geletterdheid kan niet ontbreken in een digitale methode. In PLOT26 leren leerlingen bij hun onderzoekjes omgaan met bronnen, (nep)nieuws op internet, googelen, social media en ze maken kennis met tekstuele kenmerken van online teksten. Het online feedback geven op elkaar is ingebouwd in de methode om elkaars geletterdheid te versterken en – tot slot – vormen digitale eindproducten vaak het slotstuk van een lessenserie. Door steeds digitaal te werken, ontstaat vanzelf een ontwikkeling en een alertheid op dit gebied.

Kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering zijn vaardigheden die dichter bij de persoonlijke ontwikkeling komen van de individuele leerling. In de methode komt het vaak voor dat leerlingen uitgedaagd worden na te denken over wat ze zelf vinden. Als doel van het Referentiekader Taal komt vaak terug dat leerlingen feiten en meningen moeten onderscheiden en dat moeten uitleggen. Er ontstaat regelmatig een dialoog in de klas door de actuele thema’s. We streven ernaar de wereld van buiten de klas in te trekken zodat leerlingen de relevantie ‘voelen’.

Leerlingen moeten bij de verhalen en de cursussen nadenken over wat ze denken te gaan leren de komende lessen. Aan het eind van een serie moeten zij daar weer op terugblikken. De zelfregulering komt beter op gang omdat leerlingen zich realiseren dat ze wel degelijk wat hebben aan de vaardigheden bij het vak Nederlands. Het gevolg is dat er meer motivatie ontstaat om te bedenken hoe ze zich gaan verbeteren.


Ontvang de lesbeschrijvingen en printversie van 24 uur

Aan de slag met 24 uur?
Laat dan hier je e-mailadres achter en ontvang direct de lesbeschrijvingen en printversie voor de leerlingen in je inbox.

PLOT26 maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.