Privé: Meer PLOT26

Veelgestelde vragen

We hebben een aantal vragen met antwoorden op een rij gezet, om je nog meer informatie over PLOT26 te geven. Heb je nog andere vragen, stel ze aan ons!

PLOT26
 • Wat houdt cocreatie precies in?

  Elk idee, elke les en elke lessenserie bedenken we samen met docenten en leerlingen. Is een les klaar, dan proberen we die uit in de klas. Feedback van docenten en leerlingen verwerken we vervolgens.

 • Is PLOT26 een complete methode Nederlands?

  Ja, PLOT26 is een complete methode waarin de verhalen samen met de cursussen een basisleerlijn vormen waarin de niveaus van het referentiekader volledig verwerkt en herhaald worden. De toolbox, de apps voor de vaardigheden en de toetsen completeren dit geheel.

 • Waarom behandelt PLOT26 alle verplichte lesstof in driekwart van de tijd?

  Bij het ontwikkelen en samen ontwerpen van de methode met leerlingen en docenten hebben we ontdekt dat veel docenten behoefte hebben aan meer ruimte voor eigen ideeën en keuzes voor eigen lessen. Door de samenhang in de cursussen en verhalen tussen de diverse vaardigheden én door de apps is het mogelijk om meer stof beter te laten landen bij leerlingen in minder tijd. Zo ontstaat er vrije ruimte tussen de verhalen en cursussen die je naar eigen inzicht kunt invullen. Als je dat niet wilt trouwens, biedt PLOT26 ook een aantal extra cursussen met stof die niet verplicht is volgens het referentiekader, maar die wel goed aansluiten bij het vak.

 • Hoe wordt er nu precies geleerd bij deze methode? Is het alleen maar leuk of…?

  Bij de verhalen ontstaat er veel intrinsieke motivatie: leerlingen willen graag meedoen en doen vaak een stapje extra omdat ze het spannend vinden en het daardoor heel vanzelfsprekend vinden om tot het uiterste te gaan. Bij de cursussen werken ze bewust aan hun eigen leerproces en zoeken ze uit waar ze ‘staan’ bij een vaardigheid. Hier zie je meer extrinsieke motivatie. De toolbox met de filmpjes, het multimediale, de vrijheid in keuzes, het actuele en de door henzelf gekozen onderwerpen geven hen het gevoel te bewegen en te leren in hun eigen wereldje. Er zijn extra lessen, PLOT-lessen, waar we heel expliciet het verwerkte en geleerde bespreken. Dat doen we aan de hand van de referentieniveaus en met voorbeelden uit de verhalen en cursussen, zodat leerlingen zelf de relatie leren leggen tussen het nut en het doel van het vak en hun eigen werkelijkheid. Meer weten? Er is een theoretische verantwoording beschikbaar via yvonne.gerridzen@blinkeducatie.nl

 • Voor welke niveaus is PLOT26?

  De verhalen en de cursussen zijn uitgewerkt op verschillende niveaus: vmbo-bk, vmbo-kgt en havo/vwo. Daarbinnen kan verder gedifferentieerd worden als je dat als docent wilt. Er zijn ook toetsen voor deze niveaus. In de hogere leerjaren zullen de niveaus verder uitgesplitst worden.  

 • Ontbreekt er wat?

  Er ontbreekt vast nog informatie in deze Frequently Asked Questions. Onze klantenservice helpt je graag verder. Bel met 073-850 00 22 of mail naar service@blinkeducatie.nl . En er is meer: er is ook een theoretische verantwoording, een methodebeschrijving voor leerjaar 1 (leerjaar 2 is in de maak), een website, een document dat de Meijerinkdoelen in kaart brengt. Verder is een deel van de site opengesteld voor geïnteresseerden die een lessenserie willen proberen. Meld je op plot26.nl aan voor deze gratis proeflessen. Al deze documenten worden voortdurend bijgewerkt, let op de datum in de voetregel of je een recente versie hebt.

 • PLOT26 is een 100% digitale lesmethode, maar wij hebben geen laptops of tablets voor leerlingen. Wat nu?

  PLOT26 kan inderdaad helemaal digitaal gegeven worden, maar je kunt de leerlingen ook op papier laten werken. Bij het ontwikkelen is ‘digitaal en multimediaal’ ons uitgangspunt: je kunt dan veel meer gebruikmaken van alle digitale mogelijkheden die er zijn. Het enige dat je écht nodig hebt in de klas is een beamer of een digibord. Leerlingen kunnen werken op hun eigen tablet of laptop, maar ze kunnen de verwerking ook op papier doen.

 • Ik wil graag meedoen aan deze methode, kan dat?

  Ja, dat kan! We maken de methode samen met leerlingen en docenten. Elke les, elke keuze, elke tekst leggen we voor aan leerlingen en docenten. In overleg met hen schaven we bij, verbeteren we en zoeken we naar de beste leermomenten. De lessen worden zo door en voor leerlingen en docenten gemaakt. Iedereen kan instappen en meedoen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met ons via info@blinkeducatie.nl.

 • Zijn die korte verhalen bij de methode speciaal geschreven voor PLOT26?

  Ja. Verhalen, fictie en literatuur, dat hoort echt bij het vak Nederlands. Daar willen we veel meer mee. ‘Verhalen’ komen natuurlijk terug als hoofdelement bij de verfilmde verhalen waarvan er vier zijn in een leerjaar. We hebben verder aparte cursussen fictie waar we hele boeken samen lezen. Die boeken zijn in de les als geheel beschikbaar. En inderdaad bieden we eigen korte verhalen aan, geschreven door bekende fictieauteurs. Ze zijn als geheel beschikbaar binnen de methode. We zijn nog meer van plan met verhalen, wordt dus vervolgd.

 • Wat houden die adaptieve apps in?

  Voor spelling, werkwoordspelling en grammatica zijn er adaptieve apps. Leerlingen kunnen zo op eigen niveau en in eigen tempo oefenen met deze vaardigheden. De feedback die ze krijgen, is gericht op de fouten die ze maken. Ze krijgen specifieke adviezen en als docent kun je volgen wat ze doen. Deze vaardigheden komen ook aan bod in verhalen en cursussen: ze zijn dan in een logische, natuurlijke context geplaatst. Werkwoordspelling komt bijvoorbeeld aan bod bij de cursus Schrijven, maar ook in het verhaal ‘Verdacht’, waarin leerlingen een foutloze e-mail moeten schrijven.

 • Hoe zit het met de theorie?

  Alle theorie vind je in de toolbox. Leerlingen kunnen de theorie en uitleg met filmpjes, teksten en animaties opzoeken via een zoekscherm en een register. Bij de lessen zelf staan bovendien links naar de theorie en uitleg die op dat moment relevant zijn, zodat leerlingen niet hoeven te zoeken. Deze toolbox zal steeds meer uitgebreid worden en is en beschikbaar voor alle gebruikers van de methode. Wij verwerken graag goede ideeën en input van docenten voor de toolbox.

 • Ligt de volgorde van verhalen en cursussen van PLOT26 vast?

  Je kunt zelf keuzes maken in hoe je de verhalen en cursussen in een jaar inplant. Bij de cursussen Lezen en Schrijven is er wel een aanbevolen volgorde vanwege de opbouw en het aanbod van de theorie en verwerking. Bij de verhalen heb je meer vrijheid om te schuiven: leerlingen zoeken daar veel meer hun grenzen en mogelijkheden omdat ze erg gemotiveerd raken door de verhalen en graag willen meedoen. Natuurlijk is wel gezorgd voor een oplopende moeilijkheidsgraad in de loop van een leerjaar.

 • Hoe kan ik PLOT26 bestellen?

  De leerlinglicenties kun je bestellen via de schoolleveranciers Iddink en Van Dijk. De overige onderdelen bestel je bij Blink Educatie. Wil je alles rechtstreeks bestellen bij Blink Educatie, neem dan contact op met onze klantenservice (073-85 000 22 of service@blinkeducatie.nl). Bekijk hier meer informatie over bestellen en prijzen van PLOT26.  

 • Is PLOT26 ook beschikbaar voor verdere leerjaren?

  Per schooljaar ontwikkelen we een nieuw leerjaar voor PLOT26. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn leerjaar 1 en 2 in gebruik genomen en wordt leerjaar 3 geco-creëerd. Omdat we onze methode in co-creatie met de doelgroep, zowel docenten als leerlingen, ontwikkelen, betekent dit dat de lessenseries van leerjaar 3 gedurende schooljaar 2016-2017 samen met onze partnerscholen worden ontwikkeld en getest. Vanaf volgend schooljaar (’17-’18) is dan ook leerjaar 3 beschikbaar en wordt leerjaar 4 ontwikkeld. Uiteindelijk zal PLOT26 een complete leerlijn bieden voor leerjaar 1 tot en met leerjaar 6.

Gebruik lesomgeving
Methode informatie
 • Waar vind ik de methodewijzer van PLOT26?

  Er is een uitgebreide methodewijzer beschikbaar met daarin alle relevante informatie over PLOT26. Deze wordt regelmatig bijgewerkt zodat deze uptodate blijft. Klik hier om de methodewijzer te downloaden. 

 • Hoe werkt de toetsing via PLOT26? PLOT26 werkt met verschillende toetslijnen.

  Toetslijn 1 bevat toetsen en meet- en feedbackmomenten bij verhalen en cursussen die aansluiten bij de daarvoor afgeronde lessen en die de leerling inzicht geven in wat ze leren. Het gaat om ‘klassieke’ toetsen maar ook om eindopdrachten (zoals presentaties en schrijfproducten) die becijferd kunnen worden. Daarnaast is er Toetslijn 2 voor vaardigheden zoals lezen, grammatica, spelling, schrijven. De toetsen geven inzicht in de mate waarin de leerlingen deze vaardigheden van het vak Nederlands beheersen. In de apps bij PLOT26 krijgen leerlingen automatische feedback over het behaalde niveau. Deze feedback en de voortgang van de leerling is ook in te zien door de docent.

 • Vrije ruimte en verplichte stof: waarom behandelt PLOT26 de verplichte lesstof in driekwart van de tijd?

  Bij het ontwikkelen van de methode met leerlingen en docenten ontdekten we dat veel docenten behoefte hebben aan meer ruimte voor eigen ideeën en keuzes voor eigen lessen. Door de samenhang in de cursussen en verhalen tussen de diverse vaardigheden én door de aanvullende apps is het mogelijk om meer stof beter te laten landen bij leerlingen in minder tijd. Zo ontstaat er vrije ruimte tussen de verhalen en cursussen die je naar eigen inzicht kunt invullen. Tevens biedt PLOT26 ook een aantal extra cursussen met stof die niet verplicht is volgens het referentiekader, maar die wel goed aansluit bij het vak.

 • Plezier in taal

  Het PLOT-team bestaat stuk voor stuk uit echte taalliefhebbers. We hopen enorm dat we iets van ons taalplezier kunnen overbrengen op de leerlingen.

 • Jeugdboekenschrijvers

  De verhalen worden geschreven door bekende jeugdboekenschrijvers.

 • De verhalen zijn vaak een zoektocht

  Niet alleen spannende krimi’s, maar ook mysterieuze verhalen, een zoektocht naar de waarheid (De kooi) en verhalen met morele dilemma’s (Verzwegen) vind je in PLOT26.

 • Raken met de grote R

  Als we leerlingen weten te raken, als leerlingen vóélen, dan zijn ze geactiveerd om te leren. Als blijkt uit cocreatie dat dat niet aan de orde is, pakken we die les of lessenserie grondig aan.

 • Differentiatie

  Deze differentiatie vind je terug in enkele lessenseries, bijvoorbeeld de Grammaticacase en Schrijven 2. Het gaat hier om differentiatie in de mate van begeleiding die leerlingen nodig hebben: van weinig begeleiding en zelfstandig werken aan de hand van een stappenplan (route X) tot zeer veel begeleiding, instructie en kleine stapjes (route Z). Alle leerlingen behalen hetzelfde einddoel, maar op een verschillende manier.

 • Hoe kun je met PLOT26 differentiëren?

  Binnen PLOT26 heb je als docent de beschikking over alle niveaus van een heel leerjaar. Dus kun je zelf, maar ook samen met de leerling beslissen op welk niveau hij of zij gaat werken. Daarnaast zorgen de spannende momenten in de verhalen en de activerende opdrachten in de cursussen ervoor dat de leerlingen zelf hun grenzen opzoeken. Dat kan betekenen dat zij meer leerstof aankunnen dan je zou durven dromen. Met tussentijdse PLOT-lessen met formatieve en summatieve toetsen krijgt de leerling inzicht in zijn of haar eigen leertraject. Tot slot: de aanpak en invulling van elke lessenserie is zo divers dat iedere leerling op tempo, leerstijl, gender, interesses, groepsinteractie aan zijn of haar trekken komt.

 • Voldoet PLOT26 aan de referentieniveaus van Meijerink?

  In PLOT26 worden de referentieniveaus van Meijerink ruimschoots afgedekt. Voor een uitgebreid overzicht van alle onderdelen kun je contact op nemen met de klantenservice: service@blinkeducatie.nl of 073- 85 000 22.

 • Samenhang of verkaveling, wat doet PLOT26?

  De vaardigheden van het vak Nederlands worden in samenhang en in context aangeboden. Aan het eind van een verhaal krijgen de leerling in PLOT-lessen te zien aan welke vaardigheden ze gewerkt hebben.

 • Vakoverstijgend werken

  Geïnspireerd door goed taalbeleid, maar ook met de gedachte dat het vak Nederlands met vrijwel alle andere vakken overlap heeft, kijken we naar mogelijkheden om vakoverstijgend te werken. Tips om samen te werken met andere vakken plaatsen we in de lesbeschrijvingen. In de toekomst willen we daar verder mee gaan experimenteren.

 • Wat is de toolbox?

  Met PLOT26 heb je geen boek nodig want er is een digitale toolbox beschikbaar. In dit digitale naslagwerk vind je de theorie met voorbeelden. Leerlingen krijgen uitleg met behulp van filmpjes, animaties en tekst. De informatie in de toolbox is beschikbaar via het vergrootglas-icoon of via een directe verwijzing in de les.

 • Zijn de korte verhalen die de nieuwsbriefontvangers krijgen ook beschikbaar voor mij als PLOT26-gebruiker?

  De korte verhalen zijn terug te vinden in Plotify en dus toegankelijk voor de gebruikers van PLOT26. Deze korte verhalen zijn speciaal voor PLOT26 geschreven. Het gaat hierbij om de volgende verhalen:

  • Een hangmat vol beloften – Rom Molemaker
  • Escape Room – Mirjam Mous
  • Karo – één punt nul – Lydia Rood
  • Voor vrienden door het vuur – Buddy Tegenbosch
  • Een ongelukkig tijdstip – Tanja de Jonge

  In Plotify vind je veel meer korte verhalen, speciaal geschreven voor PLOT26.

Bel ons

De klantenservice is op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar per telefoon via +31(0)73 85 000 22.

Mail ons

We reageren binnen 48 uur > Stuur ons een e-mail

PLOT26 maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.