Spelling en grammatica in PLOT26

Onze visie toegelicht

Zowel voor spelling als grammatica hebben we binnen PLOT26 specifieke keuzes gemaakt die aansluiten bij onze visie op spelling- en grammaticaonderwijs. Door de geïntegreerde aanpak, waarbij leerlingen in context aan de slag gaan met de verschillende vaardigheden wordt er door de gehele methode, zowel in de verhalen als tijdens de cursussen, stilgestaan bij spelling en grammatica. Daarnaast bieden we in de vrije ruimte aparte oefencursussen aan, waar leerlingen zelfstandig de vaardigheden kunnen oefenen.
Zo kun je kiezen uit een cursus spelling of  verschillende cursussen voor grammatica  (De grammaticacase en grammatica 1). Voor het oefenen van werkwoordspelling hebben we een aparte app ontwikkeld.

Leer verder voor onze achterliggende visie op spelling en grammatica, van waaruit we de cursussen hebben ontwikkeld.

Spelling Grammatica

Gratis proeflessen van PLOT26 proberen?
Probeer nu!